Служебник от края на XV век, Зогр. 174

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 174. Каталог: 174. 1  913. 2  Предишен каталог: 127. 3  Предишна сигнатура: III.г.7. 4 
Тънка, грапава и бяла Ножици подобен Briquet 1923 , Nr 3688 1370 ; 70 ff. 210 x 140 mm
123

Няма

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов

Служебник
15. век, последна четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.