Правопис

Описание Документ
Описание Документ
Описание Документ
Новобългарски
Архаичен
Архаичен руски
Архаичен руски с много църковнославянизми
Безюсов
Безюсов (български)
Безюсов (ресавски)
Безюсов (ресавски), непоследователен със следи от юсов извод
Безюсов (сръбски)
Безюсов (със следи от български извод)
Безюсов правопис
Безюсов правопис (със следи от български извод)
Безюсов, едноеров с малък ер
Безюсов, западнобългарски
Безюсов, но често се употребяват юсове
Безюсов, ресавски
Безюсов, с непоследвателна поява на юсове
Безюсов: 86r–141v
Българска редакция
Българска редакция (влахомолдавски произход)
Българска редакция (влахомолдавски произход)
Български, в отделни части с църковнославянски елементи
Двуеров, безюсов (влахомолдавски)
Двуеров, безюсов (западнобългарски)
Двуеров, двуюсов
Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)
Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)
Двуеров, двуюсов (среднобългарски)
Двуеров, двуюсов (търновски правопис)
Двуеров, двуюсов (търновски)
Двуеров, двуюсов неетимологичен правопис
Двуеров, двуюсов: 128v_129r
Двуеров, едноюсов
Двуеров, триюсов
Едноеров (с ь), безюсов
Едноеров — предимно с ь, двуюсов правопис
Едноеров, безюсов
Нов, сръбски
Новобългарски
Редовно ѣ, краесловни ерове, ѫ в корен
Ресавски
Ресавски (български)
Ресавски, двуеров, безюсов
Ресавски, неиздържан
Ресавски, непоследователен
Руски
Руски от XIX в.
Руски от ХІХ в. и църковнославянски без надредни знаци
Руски правопис от XIX в. с църковнославянски елементи
Руски предреформен
Руски с църковнославянски примери в граматиката
Руски, нов
Сръбска редакция
Старобългарски
Църковнославянски
Църковнославянски (непоследователен)
Църковнославянски без надредни знаци
Църковнославянски без надредни знаци
Църковнославянски в службата
Църковнославянски и новобългарски
Църковнославянски и руски (41r‒68v).
Църковнославянски с надредни знаци
Църковнославянски с последователни надредни знаци
Църковнославянски с ударения
Църковнославянски с ударения и непоследователни надредни знаци
Църковнославянски с украинизми
Църковнославянски, непоследователен
Църковнославянски, опростен
Юсов, непоследователен
Юсов: 1r–85v