Четириевангелие на монах Никодим от средата на 15 век, Зогр. 210

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на монах Никодим. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 210. Каталог: 210. 1  163. 2  Предишен каталог: 31. 3  Предишен каталог: 38. 4  Предишна сигнатура: III.д.11. 5 
Една по-тънка, другата по-дебела и грапава. Ножици Briquet 1973 , Nr 3683 1438 ; Камбана . 298 ff. 202 x 126 mm
В началото липсва 1 лист.
124–25

(ff. 5r, 84r, 220v). Правоъгълни заставки в балкански стил.

Нова, библиотечна.

Никодим йеромонах
Кирилица. Полуустав, дребен, неправилен, разкривен

Правопис: Сръбска редакция

Четириевангелие. Пред всяко евангелие оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Указатели за евангелските четива през цялата година. Месецослов с упоменание на свв. Симеон и Сава Сръбски. Евангелия на всяка потреба. Прокимени възкресни.
(298r) .

Бележка на писача, йеромонах Никодим.

15. век, втора четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.