Научни заглавия на текстове

Заглавие (1) Заглавие (2) Автор (1) Автор (2) CPG BHG BHBS Връзка
Заглавие (1) Заглавие (2) Автор (1) Автор (2) CPG BHG BHBS Връзка
Заглавие (1) Заглавие (2) Автор (1) Автор (2) Връзка
За 70-те апостоли Index apostolorum et discipulorumde lxx discipulis domini Доротей Тирски Dorotheus Tyrius 3780a Pinakes
Commentaries on sermons of Gregory Nazianzus Commentariorum XVI orationum Gregorii Nazianzeni Никита Ираклийски Nicetas Heracleensis 3027 Pinakes
Житие на св. Симеон Нови Богослов Vita Symeonis Iunioris Никита Ститат Nicetas Stethatus 1692 Pinakes
Житие на св. Симеон Стълпник Vita Symeonis Stylitae Senioris Антоний Агиограф Antonius hagiographus 6724 1683c 1.09/II.1a Pinakes
Житие на св. Василий Нови Vita S. Basilii iunioris Григорий, ученик на Василий Нови Gregorius discipulus Basilii iunioris 0264 Pinakes
Беседа за Рождество Богородично Homilia in natiuitatem Deiparae Теодор Студит Theodorus Studita 1112 08.09/7 Pinakes
Слово за Въздвижение на св. Кръст In adorationem sanctae Crucis Теодор Студит Theodorus Studita 0414 14.09/12 Pinakes
Слово за полагане на ризата на Богородица във Влахерна Inuentio et depositio uestis in Blachernis Теодор Синкел Theodorus Syncellus 1058 2.07/3 Pinakes
Слово за Йоаким и Анна Oratio in Ioachim et Annam Козма Веститор Cosmas Uestitor 0828 09.09/I.2 Pinakes
100 утешителни глави към иноците, живеещи в Индия. Capita hortatoria ad monachos in India Йоан Карпатийски Iohannes Carpathius 7855 Pinakes
Слова за Въздвижение на св. Кръст Homiliae In Sanctam Crucem (1-3) Йосиф Солунски (Студит) Ioseph Thessalonicensis ep. (Studita) 0440 Pinakes
Житие на св. Теодора Александрийска Theodora Alexandrina (dicta Theodorus) (S.), Vita 1727-1729 Pinakes
Мъчение на св. Арета и дружина Arethas et socii mm. Nagranae (SS.), Passio antiqua 0166 24.10/1 Pinakes
Житие на св. ап. Филип Philippus apostolus (S.), Acta et martyrium 1525 Pinakes
Житие на св. Евстатий Плакида Eustathius (Placidas) et soc. mm. Romae (SS.) 0642 Pinakes
Житие на св. Андрей Юродиви 0112 Pinakes
Житие на св. ап. Матей
Ирмологий Hirmologion Pinakes
Утрени възкресни евангелия Euangelia matutina XI Pinakes
Житие на св. ап. Лука
Житие на свв. Киприян и Юстина Cyprianus magus Antiochenus et Iustina mm. (SS.), Passio
Слово на св. Атанасий Велики за Мелхиседек Historia de Melchisedech Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2252 2268 Pinakes
Житие на св. Йоан Златоуст Vita S. Iohannis Chrysostomi Георги Александрийски Georgius Alexandrinus 7979 0873, 0873b-0873bd Pinakes
Житие на св. Димитър Солунски Demetrius m. Thessalonicae, Passio
Житие на преп. Варлаам и Йоасаф Vita Barlaam et Ioasaph Йоан Дамаскин Iohannes Damascenus 8120 0224 Pinakes
Типик на патриарх Алексей Студит --- Алексей Студит Alexius Studites
Житие на св. Иван Рилски --- Евтимий Търновски, патриарх, св. --
Житие на св. Петка Търновска --- Евтимий Търновски, патриарх, св. --
Житие на св. Петка Търновска с Разказ за пренасяне на мощите --- Евтимий ТърновскиГригорий Цамблак --
Похвално слово за св. Георги --- Григорий Цамблак --
Житие на св. Иларион Мъгленски --- Евтимий Търновски, патриарх, св. --
Повест за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир --- Владислав Граматик -- Слово
Слово за светите Апостоли Index apostolorum Епифаний Кипърски Epiphanius Cyprius 3780.1 0150-0150d Pinakes
Предисловия към Евангелията In Euangelia Теофилакт Охридски Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Pinakes
Евангелия различни на всяка потреба --
Беседи към книга Битие / Шестоднев In Genesim Homiliae 1-67 Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4409 Pinakes
Евангелие изборно Euangeliarium; Lectionarium ex Euangeliis Pinakes
Требник Euchologion Pinakes
Акатист Богородичен Hymnus acathistus Роман Сладкопевец Romanus Melodus Pinakes
Житие на преп. Антоний Велики Vita S. Antonii Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 0140 17.01/1а Pinakes
Житие и чудеса на свв. Козма и Дамян Cosmas et Damianus mm. Cyrrhi (SS.), Vita et miracula 7852 1.11/1 Pinakes
Мъчение на св. Климент папа Римски Clemens Romanus p. m. Chersonae (S.), Martyrium e latino conversum 0349 25.11/I.1, 25.11/I.1б Pinakes
Мъчение на свв. Варвара и Юлиания Barbara v. m. (cum Iuliana) Heliopoli (S.), Passio 0213/0214 1.12/I.1 Pinakes
Лествица Scala Paradisi Йоан Лествичник (Синайски) Iohannes Climacus 7852 Pinakes
Житие на св. Григорий Синаит Gregorius Sinaita, Narratio Pinakes
Апостол Изборен Lectionarium ex Actis et Εpistulis Pinakes
Миней за януари Menaeum (menaea) Ianuarii
Миней за февруари Menaeum (menaea) Februarii
Миней за март Menaeum (menaea) Martii
Миней за април Menaeum (menaea) Aprilis
Миней за май Menaeum (menaea) Maii
Миней за юни Menaeum (menaea) Iunii
Миней за юли Menaeum (menaea) Iulii
Миней за август Menaeum (menaea) Augusti
Миней за септември Menaeum (menaea) Septembris
Миней за октомври Menaeum (menaea) Octobris
Миней за ноември Menaeum (menaea) Novembris
Миней за декември Menaeum (menaea) Decembris
Миней за юни-август Menaeum (menaea) Iunii-Augisti
Псалтир Psalterium Pinakes
Пролог стишен за цялата година Synaxarium metricum; Prodromus Theodorus: Monosticha in sanctos totius anni 1617s Pinakes
Пролог стишен за септември-февруари Synaxarium metricum Pinakes
Пролог стишен за март-август Synaxarium metricum Pinakes
Триод постен Triodion Pinakes
Пасхалия. Месечни епакти Paschalium
Триод цветен Pentecostarion Pinakes
Въпроси и отговори Quaestiones et responsiones Атанасий Синаит Athanasius Alexandrinus Pinakes
Отговори на Никита Ираклийски към епископ Константин Responsa Ad Constantinum Episcopum Никита Ираклийски Nicetas Heracleensis Pinakes
Нов Завет: Четириевангелие Testamentum nouum Euangelia IV (tetraeuangelium) Pinakes
От Матея свето евангелие Euangelium sec. Matthaeum Pinakes
От Марка свето евангелие Euangelium sec. Marcum Pinakes
От Лука свето евангелие Euangelium sec. Lucam Pinakes
От Иоана свето евангелие Euangelium sec. Iohannem Pinakes
Часослов Horologion Pinakes
Нов Завет: Деяния и Послания Testamentum nouum: Actus et Epistulae Pinakes
Нов Завет: Деяния на свв. Апостоли Testamentum nouum: Actus Apostolorum 0149z Pinakes
Нов Завет: Съборно послание на св. ап. Иакова Testamentum nouum: Epistula Iacobi
Нов Завет: Първо съборно послание на св. ап. Иоана Богослова Testamentum nouum: Epistula Iohannis I Pinakes
Нов Завет: Второ съборно послание на св. ап. Иоана Богослова Testamentum nouum: Epistula Iohannis II Pinakes
Нов Завет: Трето съборно послание на св. ап. Иоана Богослова Testamentum nouum: Epistula Iohannis III Pinakes
Нов Завет: Съборно послание на св. ап. Иуда Testamentum nouum: Epistula Iudae Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Колосяни Testamentum nouum: Epistula Pauli ad Colossenses Pinakes
Нов Завет: Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Corinthios I Pinakes
Нов Завет: Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Corinthios II Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Ефесяни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Ephesios Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Галатяни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Galatas Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Евреите Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Hebraeos Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Филимона Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Philemonem Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Филипяни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Philippenses Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Римляни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Romanos 0149z Pinakes
Нов Завет: Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Thessalonicenses I Pinakes
Нов Завет: Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Thessalonicenses II Pinakes
Нов Завет: Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Timotheum I Pinakes
Нов Завет: Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Timotheum II Pinakes
Нов Завет: Послание на св. ап. Павла до Тита Testamentum nouum: Epistula Pauli Ad Titum Pinakes
Нов Завет: Първо съборно послание на св. ап. Петра Testamentum nouum: Epistula Petri I Pinakes
Нов Завет: Второ съборно послание на св. ап. Петра Testamentum nouum: Epistula Petri II Pinakes
Сказание за апостолските деяния -- -- --
Житие на св. Климент Охридски Vita S. Clementis Bulgarorum ep. Димитър Хоматиан Demetrius Chomatenus 0356 Pinakes
Литургия на св. Йоан Златоуст Liturgia S. Iohannis Chrysostomi Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomos 0356 Pinakes
Литургия на св. Василий Велики Liturgia S. Basilii Василий Велики Basilius Caesariensis Pinakes
Молебен канон към св. Богородица Canon paracleticus in Deiparam Теостирикт монах Theosterictus Studita
Златно съчинение Epistola Samuelis Maroccani Ad Rabbi Isaacum Самуил Равин
100 душеспасителни глави Теодор Едески Theodorus Edessenus
Трезвителни глави Филотей Синайски Philotheus Sinaita monachus
Добротолюбие
Литургия на преждеосвещените дарове Liturgia Praesanctificatorum Pinakes
Служба за св. Александър, св. Атанасий и св. Кирил (Александрийски) ---
Житие на св. Козма Зографски 0393b Pinakes
Служба на св. Козма Зографски
Служба за св. Иван Рилски
Служба за св. Онуфрий Габровски
Житие на св. Онуфрий Габровски
Служба за св. Харалампий
Служба, благодарствена, на св. Богородица за избавянето на Св. Гора
Служба за свв. Кирил и Методий
Служба за св. Йоан-Владимир
Служба за св. Георги Нови Софийски
Служба за св. Георги
Житие на св. Георги
Житие на св. Георги Нови Янински
Служба за св. Паисий Велики
Служба за св. Пантелеймон
Служба за св. Климент Охридски
Служба за свв. 26 зографски мъченици
Служба за св. Матрона Хиоска (Хийска)
Служба за св. Димитър Басарбовски
Служба за Обновяване на храма на св. Георги в Лида
Служба за св. Спиридон
Служба за св. Модест Йерусалимски
Служба за св. Наум Охридски
Служба за Неделя на всички атонски светии
Служба за св. Пимен Зографски
Молитва към св. Антипа (при зъбобол)
Молитви към св. Богородица и към Господа
Молитва за благославяне на виното
Молитва към Пресвета Богородица след изповед
Молитва втора към св. Богородица
Молитва за всекидневна изповед на човек, ходещ по пътя на спасението
Всекидневна изповедна молитва
Подобни стихири, седални и ексапостилари
Канон за Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, който се пее по всяко време и най-вече при смърт
Канони за св. Георги на 8-те гласа
Светилен тропар за съботните дни от Октоиха
Паренезис Paraenesis 3964 Pinakes
Миней празничен Anthologium Menaeorum
Октоих Octoechus 3780a Pinakes
Синкасарно житие на св. пророк Наум Nahum propheta (S.), Synaxarium 1316b Pinakes
Служба на св. пророк Наум
Месецослов ---
Граматика ---
Молитвеник Preces
Молитва похвала към св. Богородица
Молитва към св. Богородица
Молитва към Иисус Христос
Молитва към ангела хранител с тропар и богородичен към нея
Имена за упокой
Молитва към св. Богородица в Гетсиманската градина
Антифони (всекидневни) на Литургията
Последование на изход души от тела
Последование за освещаване на покривалата на Светата трапеза
Последование на вечернята
Последование на Литургията
Последование за монашеско пострижение
Последование за покойници
Молитва към архангел Михаил
Молитва към св. ап. Йоан Богослов
Молитви при осквернение
Молитва за освещаване на църковни съсъди
Молитва за освещаване на тамян
Молитва на благословение на Артоса в деня на св. Пасха
Молитва на раздробление Артоса в събота на Светлата седмица
Молитви над Артоса
Молитва „Богородице Дево, радуйся“
Последование на изобразителните с блаженствата
Песнопения от Литургията
Кратък водосвет
Молитви на проскомидията
Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“
Служба за Покров Богородичен
Молитви, намерени на гроба на св. Богородица в Гетсимания
Песнопения за св. Георги
Литийни стихири за св. Георги
Последование при приемане на православието
Полунощница всекидневна
Молитва на св. Евстатий
Духовни псалми (песни)
Устав на живота в скитовете от св. Нил
Служебник дяконски
Последование при спешно причастяване на тежко болен
Последование на погребение на монах
Последование за избавяне от болест
Молитвата „Боже на духовете“
Основни разлики между гръцката православна и римската църква Мисаил Чирски
Молитви заклинателни
Молитви Precationes
Последование на Панагията
Последование на Артоса
Повест за нападението на латинците върху Света гора
Покаен канон за св. Богородица
Молебен канон за болни
Херувимската песен
Молебен канон към св. Николай с молитва към светеца
Кондак на свв. 26 мъченици зографски
Тропар за св. Козма Зографски
Тропар и кондак за св. Козма Зографски
Тропар и кондак на свв. 26 зографски мъченици
Тропар на на свв. 26 зографски мъченици
Псалми избрани
Молебен канон към св. Георги Canon paracleticus in s. Georgium
Духовна поезия
Задостойници на Господските и Богородичните празници
Тропари пасхални
Духовни наставления
Органически устав на Света гора
Поменик на Зографския манастир
Поменик вселенски
Молебни канони
Служебник Hieratikon
Параклис за св. Богородица
Параклис за св. Георги
Херетизми към св. Богородица
Последование на панихида
Последование на Малък водосвет
Молитва против уроки
Молитва срещу болести по воловете и добитъка
Молитва умилителна към св. Богородица
Тропари и кондаци за безплътните сили, за някои светци и за Господски и Богородични празници
Тропари и кондаци за дните от седмицата
Делнични отпусти на Литургията
Изповедание на греховете
Молитва към св. Варвара
Акатист за св. Мина
Акатист за св. Йоан Предтеча
Рецепти за различни балсами (мазила) с указание за какви болести помагат
Сказание за неплодни
Акатист за св. 26 зографски мъченици
Акатист за св. Георги
Акатист за Сладчайшия Иисус
Песнопения при прощаването с покойник и на гроба му (трисагий)
Последование за приемане на светена вода
Ръководство за изповед
Житие на св. Йоан Богослов
Житие на св. ап. Тома Thomas ap. (S.), Acta
Слово на св. Йоан Златоуст за Благовещение De Annuntiatione Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus
Житие на св. Евфросин готвач Euphrosynus coquus (S.), Vita 0628
Житие на св. Екатерина Aecatherina v. m. Alexandriae (S.), Passio
Житие на св. Татяна Tatiana v. Roma (S.), Passio
Житие на св. Василий Велики Basilius ep. Caesariensis (S.), Vita
Житие и чудеса на св. Велики Велики Vita et miracula S. Basilii Magni Амфилохий Иконийски Amphilochius Iconiensis 3253 0247 Pinakes
Слово за предпразненство на Кръщение Господне Климент Охридски
Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил Климент Охридски
Похвално слово за Възкресение Лазарово Климент Охридски
Слово на св. Йоан Златоуст за покаянието и за въздаването при Съда Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus
Житие на св. Алексий, човек Божий Alexius seu Homo Dei (S.), Vita
Житие на св. ап. Марк Marcus evangelista (S.), Passio
Чудеса на св. Георги
Чудеса на св. Георги: Пето чудо за змея
Чудеса на св. Георги: Девето чудо с воловете на Теопист
Повест за основаването на манастира Зограф и за самоизписалата се икона
Подобни стихири на 8-те гласа
Тропари и кондаци на 1-4 и 8 глас
Тропари за усопшите
Ексапостиларии на 2, 3 и 8 глас
Вечерня
Утреня
Ектения за празничната трапеза
Последование при обличане на архиерей
Ектении на параклисите на св. Богородица и св. Георги
Ектения на лития с икони
Ектении на Велик и Малък водосвет
Последование на ектениите при маслосвет
Дяконски ектении и възгласи при различни последования
Поучения за монаси
Тропар за св. ап. Андрей
Разяснение към въпрос за естеството на върколаците
Тропари, които се пеят, когато свещеникът прави кръст със св. копие над страдащия
Сказание за трите чудотворни икони на св. Георги в Зограф
Последование при избора на епитроп (църковен настоятел)
Седем молитви за домашни животни от св. Модест, св. Мамант и други
Правило преди сън
Молитви към св. Богородица
Молитви за освещаване на Христови икони
Молитви за освещаване на Богородични икони
Молитви за освещаване на икони на Св. Троица, Преображение и Петдесетница
Молитви за освещаване на икона на светец
Слово за общежитието душеполезно
За монашеските добродетели и за послушанието
Утринно молитвено правило
Разсъждения за Причастието; молитви преди Причастие
Притча за монашеските добродетели като лекарства срещу греховете
Кои светци за какви болести или житейски беди помагат и кога се чества паметта им
За 33-те неблагополучни дни в годината, посочени по дати за всеки месeц
Гръмник
Гръмник-мълнияк
Лунник
Зодиак
Лунник (права и полегнала луна)
Коледник
Лекарственик
Имената на църковните книги
Месецослов кратък с големите празници за септември‒ноември
Духовна грамота (завещание) Димитрий Ростовски
Поклонение на Светата Троица
Поклонение към нашия Господ Иисус Христос Димитрий Ростовски
Молитвено размишление за Страстите Христови Димитрий Ростовски
Канон покаен към Господа нашего Иисуса Христа, който се пее всекидневно Кирил Туровски
Всекидневно изповедание на греховете Precatio confessoria Никифор Калист Ксантопулос Nicephorus Callistus Xanthopulus Pinakes
За чина и устава на новопостъпилите и какво им подобава: Деветото слово от Слова за подвижници Sermones ascetici: 9 Исак Сирин Isaac Niniuita Syrus Pinakes
Тълкуванията на Апостолските правила Commentarii In canones siue nomocanon Алексий Аристин Alexius Aristenus Pinakes
Синтагма Syntagma alphabeticum canonum Матей Властар Matthaeus Blastares Pinakes
Синкасар към апостола -- -- --
Патерик азбучен Apophthegmata Patrum, Collectio alphabetica -- -- 5560 1443-1444c Pinakes
За буквите Черноризец Храбър --
Патерик скитски –– -- -- Scripta bulgarica
Заупокойни евангелски четива за всички дни през седмицата -- -- --
Тълкувание към Евангелието на св. еванг. Матей In Matthaeum Теофилакт Български Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Pinakes
Тълкувание към Евангелието на св. еванг. Марко In Marcum Теофилакт Български Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Pinakes
Тълкувание към Евангелието на св. еванг. Лука In Lucam Теофилакт Български Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Pinakes
Тълкувание към Евангелието на св. еванг. Йоан In Iohannem Теофилакт Български Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Pinakes
Похвално слово за Въведение Богородично In praesentationem B. Mariae Теофилакт Български Theophylactus Bulgariae archiepiscopus 1107 Pinakes
Похвално слово за Въведение Богородично In S. Deiparae Praesentationem Тарасий Константинополски Tarasius CP. ptr. 1149 21.11/8а Pinakes
Поучителни слова Asceticon Исая от Газа Isaias Gazaeus abbas 5555 Pinakes
Начало на индикта In principium indictionis Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4597 0820 Pinakes
Протоевангелие на Яков Protevangelium Iacobi Апокрифи Apocrypha 1046 Pinakes
Слово за Рождество Богородично (4) In natiuitatem B. Mariae IV Андрей Критски Andreas Cretensis 8173 1092 Pinakes
Слово за Въздвижение на св. Кръст (2) In exaltationem S. Crucis II Андрей Критски Andreas Cretensis 8180 0422 Pinakes
Слово за Въздвижение на св. Кръст (1) In exaltationem S. Crucis I Андрей Критски Andreas Cretensis 8179 0433 Pinakes
Слово за Въздвижение на св. Кръст In exaltationem S. Crucis I In crucem Андрей Критски Andreas Cretensis V, 45 Appendix Pinakes
Слово за Въздвижение на св. Кръст Homilia in exaltationem Crucis Пантолеон презвитер Pantoleon Byzantinus presbyter et monachus 7915 0430 Pinakes
За св. Честен Кръст In uenerabilem Crucem Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4525 0446 Pinakes
За Въздвижението на св. Честен Кръст In exaltationem uenerandae Crucis Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4599 0433 Pinakes
Слово за Рождество Богородично (1) In natiuitatem B. Mariae I Андрей Критски Andreas Cretensis 8170 1082 Pinakes
Слово за Рождетсво Богородично In natiuitatem Deiparae Йоан Дамаскин Iohannes Damascenus 8060 1087 Pinakes
Слово за Зачатие Богородично Homilia in conceptionem Deiparae Йоан Евийски Iohannes Damascenus 8135 1117 Pinakes
Хомилия I върху Евангелието от Йоан In Iohannem homilia 01 Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4425 0923 Pinakes
Похвално слово за св. Йоан Богослов In Iohannem theologum Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4593 0926 Pinakes
Похвално слово за св. еванг. Лука Laudatio S. Lucae evang. Фотий патриарх Photius diaconus et sceuophylax 0993f Pinakes
Мъчение на св. Артемий Passio S. Artemii Йоан Дамаскин Iohannes Damascenus 8082 0170 Pinakes
Мъчение на св. Димитър Солунски Demetrius m. Thessalonicae (S.), Passio Hagiographica Hagiographica 0497 Pinakes
Похвално слово за обновяване храма на св. Георги Победоносец в Лида Laudatio S. Georgii Аркадий Кипърски Arcadius Cyprius ep. 7983 0684 Pinakes
Беседа за Събора на безплътните сили Homilia in SS. Angelos Йоан Евахаитски Iohannes Mauropus Euchaita 0128 Pinakes
Хомилия VI от „Маргарит“ In illud : Vidi Dominum (Is. 6, 1), homilia 6 Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4417 0124 Pinakes
Житие на св. Стефан Нови Изповедник Stephanus iunior conf. CP (S.), Vita metaphrastica Симеон Метафраст Symeon Metaphrastes 1667 28.11/1б Pinakes
Мъчение на свв. Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Eustratius, Auxentius et soc. mm. in Armenia (SS.), Passio Симеон Метафраст Symeon Metaphrastes 0646 13.12/1 Pinakes
Житие на св. Харитон Chariton ab. Palaestina (S.), Vita metaphrastica Симеон Метафраст Symeon Metaphrastes 0301 28.09/1 Pinakes
За пророк Даниил и за свв. трима отроци In Danielem prophetam, et in S. tres pueros Ефрем Сирин Ephraem Graecus 3955 0486 Pinakes
Слово за Преображение Господне In transfigurationem Domini Ефрем Сирин Ephraem Graecus 3939 1982 06.08/5а Pinakes
За свв. трима отроци и пророк Даниил Sermo de obitu SS. trium puerorum Кирил Александрийски Cyrillus Alexandrinus 5271 0487 Pinakes
Слово срещу юдеите и за Авраам Adversus Iudaeos et in Abraham Анонимен Anonymus 24.12/III.5
За Филогоний Антиохийски De beato Philogonio Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4319 1532 Pinakes
В деня на Рождество Христово In diem natalem Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4334 1892 Pinakes
В деня на Рождество Христово In Christi natalem diem Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) -- -- 25.12/14
Слово за деня на Рождество Христово In natalem Christi diem Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4560 1905 25.12/18а, 25.12/22 Pinakes
Беседа за Рождество Христово In sanctam Christi generationem (Homilia) Василий Велики Basilius Caesariensis 2913 1922 25.12/19а Pinakes
Поучения за иноческия живот Regulae fusius tractatae / Ὅροι κατά πλάτος Василий Велики Basilius Caesariensis 2875a Pinakes
За заповедта на царя Август и за Йосиф De descriptione Deiparae Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2269 1161k Pinakes
Слово за раждането на св. Йоан Кръстител и Предтеча In natiuitatem Praecursoris Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2267 0866 24.06/4 Pinakes
Беседа за Рождество на Господа наш Иисус Христос Homilia in nativitatem Domini nostri Iesu Christi Григорий Нисийски Gregorius Nyssenus 25.12/5а
Слово за Рождество Христово In Christi natalem diem Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 25.12/8
Беседа 1: За Рождество Христово Hom 1: De laudibus S. Mariae Прокъл Константинополски Proclus Constantinopolitanus 5800 1129 25.12/3a Pinakes
Похвално слово за Рождество Христово In Christi natalem diem Григорий Чудотворец Неокесарийски Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis 25.12/17
Похвално слово за Събор Богородичен Homilia in laudes Mariae Deiparae Епифаний Кипърски Epiphanius Cyprius 3771 1143 26.12/2a Pinakes
Слово за слизането в ада In diuini corporis sepulturam Епифаний Кипърски Epiphanius Cyprius 3768 0808e Pinakes
Хомилия XVI: За Петдесетница Homilia xvi: In pentecosten Прокъл Константинополски Proclus Constantinopolitanus 5815 Pinakes
Хомилия XVII: Похвала за св. Стефан Homilia xvii: In laudem Stephani Прокъл Константинополски Proclus Constantinopolitanus 5816 1657 27.12/4б, 27.12/4а Pinakes
Похвално слово за св. първомчк. Стефан I Encomium in S. Stephanum protomartyrem I Григорий Нисийски Gregorius Nyssenus 3186 1654 27.12/2б Pinakes
Слово за първомчк. Стефан In S. Stephanum Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4600 1659 27.12/1а Pinakes
Слово тълковно върху Мат. 2:13 In Christi natalem diem Аноним Anonymus Неделя след Рождество Христово/1
Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод In Herodem et infantes Йоан Златоуст (Псевдо) Iohannes Chrysostomus (Pseudo) 4638 0827b 29.12/1г, 29.12/1ва Pinakes
Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод (2) In Herodem et innocentes Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 5075 0827c 29.12/2 Pinakes
Слово за Обрезание Господне и за св. Василий Велики In circumcisionem et in S. Basilium Magnum Амфилохий Иконийски Amphilochius Iconiensis 3254 0261 1.01/1а Pinakes
Слово надгробно за св. Василий Велики In Basilium fratrem Григорий Нисийски Gregorius Nyssenus 0244 1.01/4 Pinakes
Беседа за Кръщение Господне Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma Василий Велики Basilius Caesariensis 2857 1935 6.01/14а Pinakes
Слово за Кръщение Господне De baptismo Christi Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4335 1941 6.01/3 Pinakes
Слово за Кръщение Господне In Illud : Hic est filius meus Григорий Антиохийски Gregorius Antiochenus 7387 1936 6.01/9 Pinakes
Беседа II за св. Богоявление Homilia II in S. Theophania Григорий Антиохийски Gregorius Antiochenus 7386 1930 6.01/11 Pinakes
Беседа за Кръщение Господне Sermo de baptismo Christi Юлиан Тавийски Iulianus ep. Tabiae 6155 6.01/6а
Слово за св. Богоявление In sanctam Theophaniam Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 5004 1942 6.01/2 Pinakes
Беседа за св. Богоявление Oratio de Epiphania Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 5021 1943t 6.01/13 Pinakes
Слово за св. Богоявление In Theophaniam Севериан Гавалски Severianus Gabalensis 4212 1928 6.01/4 Pinakes
Слово за св. Богоявление In Theophaniam Антипатър Востронски Antipater Bostrensis 6685 1941m 6.01/15 Pinakes
Слово за отците, убити на Синай и Раита De sanctis Patribus barbarorum incursione peremptis Амоний монах Amonius monachos 6088 1300 14.01/1 Pinakes
Житие на св. Макарий Египетски Vita S. Macarii Scetensis Серапион монах Serapion Thmuitanus 2501 0999j 19.01/1 Pinakes
Слово за Въведение Богородично In praesentationem Deiparae 1 Герман Константинополски Germanus I Constantinopolitanus 8007 1103 21.11/1а Pinakes
Слово за Въведение Богородично (2) In praesentationem Deiparae 2 Герман Константинополски Germanus I Constantinopolitanus 8008 1104 21.11/9аа Pinakes
Слово Успение Богородично (2) In dormitionem Deiparae 2 Герман Константинополски Germanus I Constantinopolitanus 8011 1135 15.08/1б Pinakes
Деяния и мъчение на св. ап. Филип Philippus ap. (S.), Acta et martyrium Аноним Anonymus 1525 14.11/1б Pinakes
Житие на препод. Йоан Милостиви, патриарх Александрийски Vita S. Iohannis Eleemosynarii Леонтий Неаполитански Leontius Neapolitanus 7882 0886 12.11/1ва Pinakes
Житие на св. Григорий Акрагантийски Vita Gregorii Agrigentini Леонтий презвитер Римски Leontius Romanus abbas 0707 23.11/II.1a Pinakes
Слово за Преображение Господне Hom. 14 In transfigurationem Domini Oratio Леонтий Константинополски Leontius CP. presbyter 1986 06.08/8б Pinakes
Слово за св. Йоан Златоуст Vita S. Iohannis Chrysostomi Теодор Тримитунтски Theodorus Trimithuntis 7989 0872 13.11/2 Pinakes
Похвално слово за Въведение Богородично In Deiparae ingressum in templum 1-2 Георги Никомидийски Georgius Nicomediensis 1108 21.11/4а Pinakes
Чудото в Едеса на мъч. Гурий, Самон и Авив Едески Gurias, Samonas et Abibus conf. mm. Edessae (SS.), Miraculum Аноним Anonymus 0739 15.11/1вб Pinakes
Житие на св. Амфилохий Иконийски Amphilochius ep. Iconiensis (S.), Vita 2 Аноним Anonymus 0073a 23.11/1б Pinakes
Мъчение на св. Яков Персийски (Яков разсечени) Iacobus Persa m. intercisus (S.), Passio Аноним Anonymus 0772c 27.11/I.1б (?) Pinakes
Деяния на ап. Андрей и ап. Матия Andreas et Matthias apostoli (SS.), Acta in urbe Anthropophagorum Аноним Anonymus 0109 30.11/2а Pinakes
Мъчение на ап. Андрей Andreas apostolus (S.), Epistula presbyterorum et diaconorum Achaiae Аноним Anonymus 0093 30.11/4 Pinakes
Житие на препод. Сава Освещени (Сава Йерусалимски) Vita S. Sabae Кирил Скитополски Cyrillus Scythopolitanus 7536 1608 5.12/1 Pinakes
Житие на преп. Николай Мирликийски Nicolaus ep. Myrensis (S.), Vita metaphrastica Симеон Метафраст Symeon Metaphrastes 1349 6.12/8а Pinakes
Житие на преп. Амвросий Медиолански Vita S. Ambrosii ep. Mediolanensis Павлин Медиолански Paulinus Mediolanensis 0067 7.12/1б Pinakes
Похално слово за Зачатие Богородично от Анна -- Аноним Anonymus -- 9.12/2
Житие на преп. Даниил Стълпник Daniel stylita in Anaplo (S.), Vita Аноним Anonymus 0489 11.12/1a Pinakes
Житие на преп. Спиридон Тримитунтски (Кипърски) Vita S. Spyridonis Trimithuntis Теодор еп. на Пафос Theodorus Paphius ep. 7987 1647 12.12/1б Pinakes
Мъчение на свв. Филимон, Аполоний и дружината им Philemon, Apollonius et soc. mm. Antinoi (SS.), Passio Аноним Anonymus 1514 14.12/1б Pinakes
Мъчение на свв. Елевтерий еп. на Илирик и майка му Антия Eleutherius (ep. Illyrici) m. (cum Anthia matre) Romae (SS.), Passio Аноним Anonymus 0568–0570d 15.12/1а Pinakes
Повест (коментар) за пророк Даниил и тримата отроци Ананий, Азарий и Мисаил Daniel propheta et pueri tres (SS.), Commentarius metaphrasticus Симеон Метафраст Symeon Metaphrastes 0485 17.12/3 Pinakes
Разказ за Сусана, съпругата на Йоаким (Дан. 13:1–64) Narratio de Susanna uxore Ioachim Септуагинта. Даниил Septuaginta. Daniel 0485 17.12/3 Pinakes
Мъчение на свв. Вонифатий и Аглаида Bonifatius m. Tarsi (S.), Passio Ефрем Сирин Ephraem Graecus 0279 19.12/1 Pinakes
Мъчение на св. Игнатий Богоносец Ignatius ep. Antiochenus m. (S.), Passio seu Acta Antiochena Аноним Anonymus 0813 20.12/1в Pinakes
Мъчение на св. Юлиания Никомидийска Iuliana v. m. Nicomediae (S.), Passio Аноним Anonymus 0962z 21.12/1б Pinakes
Мъчение на свв. Анастасия и Теодота Theodota et filii tres mm. Nicaeae (SS.), Passio Аноним Anonymus 1781 22.12/1а Pinakes
Мъчение на св. Евгения Eugenia v. Alexandrina m. Romae (S.), Passio Аноним Anonymus 0607w 24.12/1б Pinakes
Похвално слово за Рождество Христово Йоан Екзарх 25.12/21
Слово за Рождество Христово Йоан Екзарх 25.12/7
Слово за Рождество Христово Sermo 10: De Christi natiuitate Евсевий Александрийски (псевдо) Eusebius Alexandrinus (pseudo) 5519 0635nb 25.12/16 Pinakes
Слово за Събор Богородичен Hom. in Christi Natalem Diem Прокъл Константинополски Proclus Constantinopolitanus 1908h 26.12/1 Pinakes
Мъчение на първомъченик и архидякон Стефан Stephanus diaconus protomartyr (S.), Passio Аноним Anonymus 1649d 27.12/3б Pinakes
Предисловие към Апостолските деяния Editio Actuum Apostolorum Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3640 1457b Pinakes
Предисловие към Съборно послание св. ап. Иакова In Iac.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Първо съборно послание на св. ап. Петър In I Petr.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Второ съборно послание на св. ап. Петър In II Petr.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Първо съборно послание св. ап. Иоана Богослова In I Ioh.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Второ съборно послание св. ап. Иоана Богослова In II Ioh.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Трето съборно послание св. ап. Иоана Богослова In III Ioh.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Съборно послание на св. ап. Иуда In Iudae.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3641 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Римляни In Rom.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Първо послание св. ап. Павла до Коринтяни In I Cor.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Второ послание св. ап. Павла до Коринтяни In II Cor.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Галатяни In Gal.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Ефесяни In Eph.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Филипяни In Phil.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Колосяни In Col.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни In I Thess.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни In II Thess.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея In I Tim.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея In II Tim.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Тита In Tit.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Филимона In Philem.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Предисловие към Послание на св. ап. Павла до Евреите In Hebr.: argumentum Euthalii Евталий Дякон Euthalius Diaconus 3642 Pinakes
Слово за покаянието и умилението De paenitentia et compunctione Севериан Гавалски Seuerianus Gabalensis 4186 Pinakes
Слово за Генисаретското езеро и за св. ап. Петър Homilia in lacum Genesareth et in S. Petrum apostolum Прокъл Константинополски Proclus Constantinopolitanus 4704 1488a Първа неделя след Въздвижение на кръста Pinakes
Слово за желаещите да се покръстят и за притчата за лозовата клонка In illud : Simile est regnum caelorum patri familias (Mt. 20, 1 ss.) Йоан Златоуст (псевдо-) Iohannes Chrysostomus (pseudo-) 4587 Pinakes
Слово за описанието на св. Богородица De descriptione Deiparae Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2269 1161k 25.12/23 Pinakes
Слово за Рождество Христово In Christi natalem diem Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 25.12/8 Pinakes
Слово Рождество Христово Sermo in Natiuitatem Domini Йоан Дамаскин Iohannes Damascenus 8067 1912 25.12/2 Pinakes
Слово за Рождество Христово In Christi natalem diem Иоан Екзарх Joannes Exarchus Bulgariae 25.12/21б
Слово за Сретение Христово In occursum Domini Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2271 1968 02.02/7 Pinakes
Слово за Цветоносната неделя In ramos palmarum Атанасий Александрийски Athanasius Alexandrinus 2236 Pinakes
Мъчение на свв. 40 мъченици в Севастия Martyres XL Sebasteni (SS.), Passio Аноним Anonymus 1201 09.03/1а Pinakes
Слово за Благовещение на св. Богородица In annuntiationem Beatae Mariae Virginis Йоан Златоуст (псевдо-) Iohannes Chrysostomus (pseudo-) 4519, 4628 1128d, 1085c (recensio commixta) 25.03/11в, 25.03/14д Pinakes
Слово за Благовещение на св. Богородица (смесена редакция) In annuntiationem Beatae Mariae Virginis Recensio commixta Йоан Златоуст (псевдо-) Iohannes Chrysostomus (pseudo-) 4628 1085c 25.03/14д Pinakes
Слово за Благовещение на св. Богородица De S. Deipara Йоан Златоуст (псевдо-) Iohannes Chrysostomus (pseudo-) 1118m 25.03/8 Pinakes
Слово за свв. Петър и Павел In Petrum et Paulum sermo Йоан Златоуст Iohannes Chrysostomus 4572 1497 29.06/8б Pinakes
Похвално слово за Отсичане главата на Йоан Кръстител и Предтеча De decollatione Iohannis Baptistae oratio 3 seu In saltationem Herodiadis Анатолий Солунски Anatolius Thessalonicensis episcopus 4578 0867 29.08/5a Pinakes