Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Октоих възкресен от началото на XVI век, Месецослов от началото на XV век и Триод постен и цветен от третата чтвърт на XIV век (конволют), Зогр. 114 1

… и цветен

Zogr_0114.xml

Триод цветен от първата четвърт на XVII век, Зогр. 87 1

Цветен триод

Zogr_0087.xml

Триод цветен от 1591 г., Зогр. 86 1

Цветен триод

Zogr_0086.xml

Октоих възкресен (I–VIII гл.), Празничен миней, Триод постен и цветен от първата половина на XV век, Зогр. 63 1

… и цветен

Zogr_0063.xml

Четириевангелие от края на XIV-началото на XV век, Зогр. 291 1

… . Откъслек. Според Турилов и Мошкова този откъслек може да бъде и част от Цветния триод. …

Zogr_0291.xml

Цветен триод от първата половина на XIV век, Зогр. 287 1

Триод цветен. Служба за съботата на Пета неделя след Пасха…

Zogr_0287.xml

Триод цветен от втората поливна на XV век, Зогр. 202 1

Цветен триод

Zogr_0202.xml

Триод цветен от първата третина на XVI в., Зогр. 20 1

Цветен триод

Zogr_0020.xml