Свидетели в грамотите

Лично име Бележка
Лично име Бележка
Лично име Бележка
Yakov Lavralı свидетел / witness
Mileti Vatopetli свидетел / witness
Vasidor Hilendarlı свидетел / witness
Diyonis İvirli свидетел / witness
Kalastrid Dohiarlı свидетел / witness