Извори: индивидуални названия

Уникално название Извор
Уникално название Извор
Уникално название Извор
Богослужебна книга на Зографския манастир
Грубанов триод
Драганов миней
Евтимиев служебник
Зогр. 13. Петербургска част
Зогр. 3. Петербургска част
Зографска част
Зографска чернова на История славянобългарска
Зографски апостол
Зографски листове
Зографски патерик
Зографски сборник
Зографско четвероевангелие
История славянобългарска от Паисий Хилендарски
Лалоев апостол
Миней за октомври. Петербургска част
Московска част
Псалтир на Аврам Димитриевич
Псалтир на Аврам Дмитриевич. Петербургска част
Радомиров Псалтир. Петербургска част
Радомиров псалтир
Служебник на Софроний Врачански
Служебник на патриарх Евтимий
Фрагменти на Григорович
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г.
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г. Петербургски фрагмент
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г.
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г. Петербургски фрагмент
Четириевангелие на дяк Симон
Четириевангелие на монах Никодим
Четириевангелие на поп Лука
Четириевангелие на поп Лука. Петербургска част
Четириевангелие на поп Петър
Четириевангелие на поп Софроний