Четириевангелие от втората четвърт на XV век, Зогр. 208

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на поп Софроний. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 208. Каталог: 208. 1  158. 2  Предишен каталог: 30. 3  Предишен каталог: 20. 4  Предишна сигнатура: III.д.9. 5 
Хартия Шестлистник Briquet 1973 , Nr 6544 1420 ; 200 ff. 212 x 135 mm
Без начало и край.
121

Червени геометрични инициали, двойно контурирани.

Нова, библиотечна.

Софроний поп
Кирилица. Полуустав, среден неправилен
Молдавски особености

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски)

Четириевангелие. Указател за евангелските четива. Оглавления и предисловия пред всяко евангелие на Теофилакт Български. Тропари и кондаци на евангелситите. Текстът прекъсва на Лук. 17:1.

15. век, втора четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.