Съдружие

 • Библиотечен екип: Антоанета Димитрова, Цвета Узунова, Деян Димитров, Цветан Василев, Николай Янев, Георги Митов, Красимир Иванов, Димитър Драгнев
 • Византийски архиви: Костис Смирлис, Кристоф Жиро, Генчо Банев, Димитриос Кирицис, Алексис Хрисосталис
 • Влахо-молдавски архиви: Иван Билярски, Димитър Пеев, Петронел Захарюг, Георге Лазар
 • Гръцки ръкописи: Оливие Делуи, Елевтериос Деспотакис, Алексис Хрисосталис
 • Гръцки певчески ръкописи: Григориос Статис
 • Османски екип: Григор Бойков, Мария Кипровска, Дамян Борисов, Фокион Котзагеоргис, Кирила Атанасова, Христо Христозов
 • Проект „Кондики“: Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова, Светлана Иванова
 • Славянски певчески ръкописи: Гоце Ристевски, Даниел Йорданов
 • Славистичен екип: Климентина Иванова, Маргарет Димитрова, Елисавета Мусакова, о. Козма Поповски, Петко Петков, Любка Ненова, Андрей Бобев, Венета Савова, Андрей Бояджиев
 • Интернет приложения и дизайн: Андрей Бояджиев, Михаил Пелтеков с участието на Дейвид Бирнбаум
 • Обучителни семинари за електронно описание на извори: Андрей Бояджиев, Мирела Гигова

Повече информация: Фондация „Наследство на Зографската Света обител“