Зографски поменик започнат през 1857 г., Зогр. 274

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 274. Каталог: 274. 1 
I+143 ff. 315 x 186 mm
Добре запазен, без липси
131

(VIIv) . Рисунка с перо на св. Георги с барокова, флорална рамка, по подражание на старите щампи

(1r) . Малка заставка – плетеница

Дебел картон с мраморна хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Поменик. Обхваща периода от 1857 до 1924 г.
19. век (1857) – 20. век (1924).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.