Служебник на Софроний Врачански от края на XVIII век, Зогр. 128

Общо наименование: Служебник. Индивидуално название: Служебник на Софроний Врачански. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 128. Каталог: 128. 1  Предишна сигнатура: III.а.1. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Три луни от 18. век, край ; Листове: 62 ff. Размери: 190 x 128 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 23 реда на страница;
Украса

Две миниатюри: на св. Йоан Златоуст и на Богородица с младенеца в стила на ранните старопечатни книги

Книжовници

книжовник

Име:  Софроний Врачански
Писмо: Кирилица. Полуустав
Църковнославянски

История

Дата на написване: 18. век, край.