Миней за септември от 1642 г., Зогр. 73

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за септември. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 73. Каталог: 73. 1  Предишен каталог: 93. 2  Предишна сигнатура: II.б.12. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, жилава и гладка Водни знаци: Кръст и букви PF в елипса подобен Heawood 1950 , Nr 922 от 1638 ; Листове: I + 139 ff. Размери: 305 x 220 mm (листове);
Състояние: В добро състояние. Липсват 2 листа от 1-а тетрада и 3 от 18-а
Оформяне на страницата: 1 кол., 33 реда на страница;
Украса

На л. 1r миниатюра на св. Георги и змея в медалион. Заставки и инициали в балкански стил, флорални, маргинални орнаменти и множество богато разработени растително-геометрични инициали.

Книжовници

книжовник

Име:  Василий Софиянец
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, изискан. Етрополски тип
Ресавски (български)

Съдържание

Миней за септември
(1r) .

Бележка на писача, Василий Софиянец

История

Дата на написване: 1642. Място на написване: Етрополско книжовно средище.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография