Драганов миней от XIII век, Зогр. 54

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Индивидуално название: Драганов миней. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 54. Каталог: 54. 1  2  3  Предишен номер в ръкописа: 8. 4  Предишен номер в ръкописа: 22. 5  6  Предишна сигнатура в ръкописа: I е 8. 7  Предишна сигнатура в ръкописа: I.д.8. 8 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Различен по дебелина и качество. Размери: 195 x 132 mm (листове); 150 x 100 mm (текст)
Фолиация: Съвременна библиотечна фолиация с молив в горния десен ъгъл на всеки лист.
Тетради:

Свезките са номерирани с арменски букви.

Състояние: Книгата е в лошо състояние. Личат следи от лилава плесен, вече неактивна.На места текстът е безвъзврано унищожен. На много места в ръкописа липсват листове.
Оформяне на страницата: 1 кол., 39–41 реда на страница;
Украса

Заставки и инициали в тератологичен стил

Подвързия

Нова, библиотечна. Картон, облечен в кожа.

Книжовници

книжовник

Име:  Драган
Писмо: Кирилица. Устав, дребен, изискан

Съдържание

Ръкописът има голямо значение за славянските средновековни изследвания. Съдържа служби на св. Иван Рилски, св. Петка (Параскева) Търновска, св. цар Петър, свв. Кирил и Методий и св. Михаил Войн в техните ранни редакции. Някои текстове са нотирани, като са използвани две системи за невми.
Допълнения
Бележки на книжовника
 • (Зогр. 54, 16r) . От ръката на Драган: прѣведено отъ гръцкьіхъ книгъ
 • (???) . От ръката на Драган: оц҃ю потрьітъ ми е изводь
Приписки
 • (Зогр. 54, 172r, долно поле) . С друг почерк с червенослов: Пиши окаѧниче драгане. ꙗко за грѣхьі
  твоѧ б҃ъ твои мѫчитъ тѧ. пиши странниче
 • (Зогр. 54, на гърба на предната корица) . Със молив, съвременен почерк: Драгановъ миней
  на 3 III-тьй лист и на
  48 има нотни знаци
  старобългарски.
 • (1r) . От библиотекаря въвел № 22 на защитния лист: Трифологионъ
  С.З.Б. №
 • (на защитния лист отпред) . с молив: Трифологионъ
  XII вѣкъ
  , допълнено с още едно I

История

Дата на написване: 13. век. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 55. ДРАГАНОВ МИНЕЙ от края на XIII в.
219 л. пергамент. Българска редакция.
Отд. I д 8
Илински, № 85.
Произход:

Три листа от ръкописа са взети от от Порфирий Успенски по време на неговото пребиваване в Зограф и занесени в Русия. Сега те се съхраняват в Руската Национална библиотека в Петербург (Q.p.I.40). Друг фрагмент (от 6 л.), съдържащ служба на свв. Кирил и Методий се е съхранявал в Панталеймоновия манастир на Атон. Сега в неизвестност.

.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие на Зографската част в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент

Индивидуално название: Фрагменти на Григорович. Страна: Русия. Москва Хранилище: Руска държавна библиотека. Сигнатура: Муз.1725. Предишна сигнатура: 42 В. Григорович. Своден каталог: 356. 9 

Кодикологични данни

Материал: Листове: 2 л. ff.

Фрагмент

. Страна: Русия. Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: Q.п.I.40. Своден каталог: 357. 10  Сбирка: Порфирий Успенский

Кодикологични данни

Материал: Листове: 3+II ff. Размери: 205 x 145 mm (листове);

История

Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

 • Христова и др. 2009: № 19 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Шмидт 1984: № 357 (описание на частите, съхранявани в Русия)
 • Гранстрем 1953: 81 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Бычков 1885: 46, № 14 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)
 • Отчет 1883: 56 (описание на частта в РНБ, Санкт Петербург)

Фрагмент

. Страна: Гърция. Атон Хранилище: Манастир Св. Панталеймон. 11