Псалтир на Аврам Димитриевич от 1669 г., Зогр. 79

Общо наименование: Псалтир. Индивидуално название: Псалтир на Аврам Димитриевич . Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 79. Каталог: 79. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 59. (преден защитен лист) . – предишният номер 77 е задраскан с молив и до него е написано 59; Каталог 1937; Ильинский 1908 Своден каталог: 646. Турилов, Мошкова 2016 Предишен номер в ръкописа: 56. (гръб на предната корица) . с молив: № 56 – задраскано Предишен номер в ръкописа: 77. (преден защитен лист) . с черно мастило: № 77й
Ѱалтиръ въ 1669 г.
Стоилов 1903; Каталог 1
Предишен номер в ръкописа: 58. (1r) . с черно мастило, вероятно върху по-ранен текст веднъж е задраскана стара цифра: № 58, а след това до нея е написано отново 58. Кодов, Райков, Кожухаров 1985 Предишен номер в ръкописа: 99. (1r) . с избледяло мастило в горния десен край: № 99 Предишен номер в ръкописа: II.в.1. (преден защитен лист) . буквата в в предишната сигнатура е поправена на в, т.е. е станала II.в.1 Каталог 1937 – сигнатурата е поправена на ΙI.б.1 по-късно Предишна сигнатура: II.б.1. (преден защитен лист) . с черно мастило: Отдѣлъ II.б.1 Турилов, Мошкова 2016 Райков и др. 1994 Кодов, Райков, Кожухаров 1985; Каталог 1937 – поправка от II.в.1 Ильинский 1908

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, доброкачествена Водни знаци: Три луни и контрамарка трилистие с инициали IB ; Листове: 154 ff. Размери: 263 x 192 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 21 реда на страница;
Украса

Богато орнаментиран ръкопис с изящни заставки и инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон обвит в платно с кожен гръб.

Книжовници

книжовник

Име:  Аврам Димитриевич
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, изискан, от средногорски тип
Ресавски

Съдържание

ПсалтирСъдържа указания как да се чете Псалтира, Псалмите и Библейските песни, Молитва след четенето на Псалтира.
(154v) . Бележка на писача. Автор: Аврам Дмитриевич, Колофон:
роу̀ка начрьта̀в꙽шаг꙯ ѱалтьір꙯ сь́и грѣ́шньіи и҆ мь̀н҅шїи а҆вра́мъ і҆е҆реи димитрїевич꙯.
+ съврь́ши се вь лѣ́то ҂з҃р҃оз. а҆ ѿ рож꙯
г҃а на́шег꙯ і҆ѵ҃ х҃а . ҂а҃, х҃ ѯ҃ ѳ. мс҃ца ію́лїа д҃і.
крꙋг꙯ сл҃нцꙋ ѳ҃. а҆ лꙋ́нньі д҃і. ѳем꙯, з҄.
злато число̀, иі҃. е҆ндїкто ꙁ҃ . е҆пах҃ лѣ́тꙋ д҃ :-
въ ѡбластї пловд҃ивскьіе под꙯крьі́лїе ста́рїе планїнѣ̀ сел҃ сꙋши́ца. и҆менꙋ̀емо касаба̀
Ка́рлово:
Допълнения
 • (154v) . + сїа кнї́га
  меле́тїа на
  стоа́тель бьість
  е҆же ѿ зне́поле
  поиде въ ст҃ꙋ́ю
  горꙋ аѳона сиреч꙯
  кꙋпї ю тьжде
  і҆еромонах꙯ меле́тїа
  и҆ ѿне́се ю вь ст҃ьі́е го́рьі а҆ѳона
  сьи дх҃овникь меле́тїа іе҆рмонах꙯
  сꙋ́хорꙋ́кьі покло́никь ст҃мꙋ
  гра́дꙋ іе҆рс꙯лимꙋ
  еж꙯ єс꙯ по нашемꙋ
  . имени хаџїа.
  и пак꙯ е҆ще
  воденичарь
  зꙋграф
  скьіи: -
  Тьіи воденичарь меле́тїа
  сьгради воденици ѡбе
  вь лѣ́то з҃ро҃д. а ѿ
  рож꙯ г҃а
  нашего і҃ѷ х҃а
  а҃ х҃ ѯ҃ ѕ :-

История

Дата на написване: 1669. Място на написване: Сушица (Карлово), България. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 79. ПСАЛТИР НА АВРАМ ДИМИТРИЕВИЧ ОТ
1669 г. 154+1 листа хартия. Българска бе
зюсова редакция.
Отд. I б /в?/ 1
Илински, № 59.
Произход: Ръкописът е донесен в манастира от настоятеля Мелетий от Знеполе, съгласно приписката на л. 154v.

Допълнителни сведения

Библиография

Фрагмент 2

Индивидуално название: Псалтир на Аврам Дмитриевич. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: F.I.589. Сбирка: Порфирий Успенский

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Листове: 1 f. Размери: 1⁰

История

Произход: Листът е взет от Порфирий Успенски от Зографския манастир, а сега се съхранява като част от основната ръкописна сбирка на РНБ.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

 • Левшина 2021: 112, № 175
 • Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург. Б. Христова, В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. София, 2009, 214, № 85.
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с. 47–48.
 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 57–58.