Беседи и поучения на св. Василий Велики от 1368 г., Зогр. 3

Общо наименование: Беседи и поучения. Конкретно наименование: Беседи и поучения на св. Василий Велики. Слово за Василий Велики от Амфилохий Иконийски . Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографски манастир. Сигнатура: Зогр. 3. Каталог: 3. 1  Предишен каталог: 152. 2  Предишен номер в ръкописа: 75. 3  Предишен номер в ръкописен каталог: 171. 4  Предишна сигнатура: I.а.3. 5  Предишна сигнатура: I.б.3. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Камбана в кръг много подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3050 от 1355–1359 ; Ковач, символ на Фабриано подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4817 от 1350–1360 . Корона подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3222 от 1357 . Петел подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6595 от 1357–1367 . Ключове подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 2688 от 1358 . Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4227 от 1360 . Круша с две листа подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4375 от 1360–1370 . Арбалет подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 254 от 1362 . Секира подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4671 от 1465–1475 . Дракон подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 997 от 1366 . Лък подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 356 от 1367 . Листове: 299 ff. Размери: 265 x 195 mm (листове);
Състояние: Добро състояние. 21v празен.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28–31 реда на страница; 28 реда на страница (първи и втори писач); 30 реда на страница (трети и четвърти писач); 30–31 реда на страница (пети писач)
Украса

Малки геометрични заставки.

Червени геометрично-растителни инициали.

Книжовници

Пет книжовника:

А. книжовник

(1r-2r) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, изискан
Юсов

Б. книжовник

(ff. Зv-21r, 42v-93v, 103r-114r, 139r-149v, 152v-255v). Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Александрийско (Попгерасимово) писмо
Юсов

В. книжовник

(ff. 22r-42v, 94r-102v, 115r-138v, 256r-268v). Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Юсов

Г. книжовник

(150r-152r) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав с гръцко влияние
Юсов

Д. книжовник

(269r-299v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, изискан
Юсов

Съдържание

Съдържа слова и поучения от св. Василий Велики и Слово за него от Амфилохий Иконийски.
1. (1r-21r) . Житие и чудеса на св. Василий Велики от Амфилохий Иконийски . Заглавие: Иже въ ст҃хъ ѻ҆ц҃а нашего а҆мфило́хїа е҆п(с҃)па и҆конїискаго· слово ѡ҆ велицѣмь василїи· и҆ ѡ̑ чюдесе(х҃) є҆го Incipit: Любимици· не бѣ нелѣпо бл҃гонравьнымь сн҃ѡмь ѻ҆ ѡ҆ч҃емь поскръбѣти ѿ житїи
1. (22r-299v) . Слова и поучения от св. Василий Велики . 7  Паралел: Gr: PG 31: 901-1035. Заглавие: прѣ(д҃)сло́вїе по́стничьскы(м҃) ст҃го васи́лїа а҆рхїеп(с҃)па кесарїѧ кападокїискыѧ Incipit: Многомь сѫщимь и҆же ѿ богодъхновен꙽наго писанїа
Допълнения
  • (299v) . Бележка от писач Д: + В лѣт꙯. ҂ѕ҃ ѡ҃ о҃е҃. напи́са сѧ +

История

Дата на написване: 1368. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 3. ПОСТНИЧЕСКИ ПОУЧЕНИЯ И СЛОВА НА
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ от 1368 г. 299 л. хартия. Бъл
гарска редакция.
Отд. Ia/б?/ 3
Илински, № 152

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент

Индивидуално название: Зогр. 3. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург . Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сбирка: Михаил П. Погодин Предишен каталог: 980.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, жълтеникава, с широки вержори и незабелижимо понтюзо. Водни знаци: Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4228 от 1362 ; или Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4232 от 1370–1373 . Размери: 277 x 205 mm (листове);
Състояние: Добро състояние. Личат следи от реставрация. л. 6v – празен.
Подвързия

Библиотечна, картон с платно от 1840 г.

Книжовници

А. книжовник

(1r–6r) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Търновски, предевтимиев Още не е проведено правилото за редуване на носовките. ы, ѣ и са на етимологичните им места. l-epentheticum изпада. Нередовна употреба на ударения. Почеркът напомня на ръкопис от РНБ, Q.II.90, Номоканон

Съдържание

1. (1r-4v) . Слово за епитимиите от Василий Велики . Словото включва 64 правила. Заглавие: Ст҃го и великаго Василїа запрѣщенїа инокѡ(м) Incipit: Аще кто здравьствоуѫ тѣломь не радить о мл҃вахъ
2. (4v–5v) . Правила за монахините. Заглавие: Правила тогож(д)е ст҃го василїа о инокынѣ(х) Incipit: Клѧвшїа сѧ каковоѫ либо клѧтвоѫ, да ѿлѫчит сѧ седмици двѣ
3. (5v–6r) . Забрани на трапезата. Включва 18 правила за трапезата Заглавие: Елика на трапезѣ запрѣщенїа различны(х) ст҃ы(х) Incipit: Иже стихъ съ братїами ѿ небрѣженїа не поѫще и идѫщимь къ ꙗстїꙋ, даже ꙋтрънѣго въображенаго часа не ꙗд꙽ше Explicit:
Допълнения
  • (299v) . Бележка от писач Д: + В лѣт꙯. ҂ѕ҃ ѡ҃ о҃е҃. напи́са сѧ +

История

Материали, съпътстващи ръкописаВърху подвързията етикет с номер 135. Произход: Ръкописът постъпва в РНБ през 1854 г. от Михаил П. Погодин..

Допълнителни сведения

Библиография

  • Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург / Б. Христова, В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. София, 2009. С. 119. № 53, табл. 94 – л. 1r
  • Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., хранящихся в СССР: (для "Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно") // Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966. С. 265. № 1391.
  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1854 г. СПб., 1855. С. 54.