Служебник на патриарх Евтимий от края на XIV век, Зогр. 46

Общо наименование: Служебник. Индивидуално название: Служебник на патриарх Евтимий. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 46. Каталог: 46. 1  Своден каталог: 912 . 2  3  4  Предишна сигнатура в ръкописа: I.д.12. 5  Предишна сигнатура: I.г.12. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Леопард подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 5082 от 1386 ; Сирена подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 7016 от 1386-1390 . Кръгове пресечени с черта подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1962 от XIV/10 (1386) . Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4240 от 1387 . Листове: 165 ff. Размери: 185 x 130 mm (листове);
Състояние: С много липси
Оформяне на страницата: кол.,
Мастило: Черно, червено и синьо мастило.
Украса

Три заставки на л. 1r, 28r, 48r в червено и синьо. Червени инициали в геометричен стил.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон облечен в орнаментирана червена кожа.

Книжовници

Няколко книжовници

книжовник

Писмо: Кирилица. Търновски полуустав и Александрийско (Попгерасимово писмо)
Двуеров, двуюсов (търновски)

Съдържание

л.1 - 87 - Диатаксис на патрарх Филотей Кокин и текста на трите литургии - Златоустова, Василиева, Преждеосвящена.На л. 107а са поместени „молитви, съчинени от търновския патриарх, кир Евтимий“.
Допълнения
  • Късна приписка на л. 1 споменава година на написване 1397, но не е ясно откъде е взета.

История

Дата на написване: 14. век, край. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 48. ЕВТИМИЕВ СЛУЖЕБНИК от края на XIV
165 листа хартия. Българска редакция.
Отд. I г /д?/ 12
Илински, № 121.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография