Миней за септември от 1626 г., Зогр. 69

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за септември. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 69. Каталог: 69. 1  Предишен каталог: 91. 2  Предишна сигнатура: II.б.8. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия жълтеникава, гланцирана Водни знаци: Корона със звезда и полумесец GA и трифил отгоре от 17 век, първа половина ; Листове: 210 + I ff. Размери: 295 x 210 mm (листове);
Състояние: Липси на листове в част от тетрадите.
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

(1r) . Миниатюра на св. Георги и змея, точно копие на миниатюрата от минея за април (срв. Зогр 66; Зогр 68).

Множество растително-геометрични инициали в червено.

Книжовници

книжовник

Име:  Вартоломей монах
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен и разреден
Сръбски 4 

Съдържание

Миней за септември
(210r) .

Бележка на писача, в която се отбелязва, че ктитор на ръкописа е йеродякон Стефан.

История

Дата на написване: 1626. Място на написване: Молдавски произход.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография