Миней за април от третата четвърт на XVII век, Зогр. 66

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за април. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 66. Каталог: 66. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 90. 2  Предишна сигнатура: II.а.5. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия, плътна и гладка Водни знаци: Корона със звезда и полумесец B? с трифил ; Корона в кръг с трифил . Листове: 145 ff. Размери: 295 x 210 mm (листове);
Състояние: В добро състояние.
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

(1r) . миниатюра на св. Георги, убиващ змея

множество растително-геометрични инициали

В малка нонцовка в края ръкописа е вписано името на писача – монах Вартоломей

Книжовници

книжовник

Име:  Вартоломей монах
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен, правилен
Сръбска редакция

Съдържание

История

Дата на написване: 17. век, трета четвърт. Място на написване: Зографска света обител.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография