Евтимиев служебник от края на XIV век, Зогр. 103

Общо наименование: Служебник. Индивидуално название: Евтимиев служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 103. Каталог: 103. 1  Своден каталог: 913. 2  3 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Свитък от 8 части, навит на дървено вретено Размери: 3420 x 130 mm (листове);
Оформяне на страницата: кол., Изписан нагъсто от двете страни на свитъка
Украса

Украса няма. В началото голям, геометричен инициал

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Служебник. Името на патриарх Евтимий е споменато в началото на ръкописа.
Колофон:

История

Дата на написване: 14. век, край.

Допълнителни сведения

Библиография