Славянобългарска история от Паисий Хилендарски от 1762 г., Зогр. 43

Индивидуално название: История славянобългарска от Паисий Хилендарски. Индивидуално название: Зографска чернова на История славянобългарска. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: 43. Каталог: 43. 1  Своден каталог: 266. 2  Предишен номер в ръкописен каталог: 1. 3  Предишен номер в ръкописен каталог: 243. 4  Предишен номер в ръкописен каталог: 169. 5  Предишна сигнатура: I.e.15. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: III.ж.5. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и груба, със ситни вержори. Водни знаци: Три шапки с литери PG ; Лилия с литери PG и контрамарка с литери AS . Листове: 61 ff. Размери: 215 x 145 mm (листове);
Състояние: Има липси между лл. 23 и 24 - няколко листа и между 57 и 58 - 2. Липсва и цялата последна глава.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19–22 реда на страница;
Подвързия

Нова, библиотечна. Черен картон, гръб с червена кожа.

Книжовници

А. книжовник

Паисий Хилендарски
Писмо: Кирилица. Полуустав, нов
Църковнославянски с новобългарски черти

Съдържание

История на България. Предисловието съдържа данни за Паисий Хилендарски. Ръкописът носи всички белези на чернова — поправки и задрасквания, оставяни празни места за допълване на текст и др.
Допълнения
(на гърба на предната корица) . Със съвременно писмо: Първообраз на българската история на Отца Паисия 1762

История

Дата на написване: 1762.

Допълнителни сведения

Библиография

  • Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Второ допълнено и преработено издание. Света Гора Атон. Славяно-българска Зографска Света обител, 2013, 448 с. [Първо издание - 2012, 416 с.] (описание, издание, превод. коментар)
  • Турилов, Мошкова 2016: 117 (описание)
  • Райков и др. 1994: 47-48 (описание)
  • Паисий Хилендарски. История славяноболгарская 1762: Зографска чернова. София: 1989 (фототип. изд.)
  • Райков, Божидар. Паисиевият ръкопис на „История славяноболгарская“ 1762. София, 1989 (ист. на ръкописа, описание, издание)
  • Иванов 1931: 623 - 629 (описание и публикация на предисловието)
  • Иванов, Йордан. История славяноболгарская, собрана и нареждена Паисием иеромонахом в лето 1762. София, 1914 (издание)