Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Четириевангелие от XV век, Зогр. 219 1

… Съдържа предисловия от …

Zogr_0219.xml