Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молебен канон към св. Богородица от XIX век, Зогр. 397 1

Молебен канон към св. Богородица при всякаква скръб и притеснения

Zogr_0397.xml

Молебни канони за Богорродица и за св. Георги от XVIII–XIX в., Зогр. 267 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0267.xml

Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 243 1

… Сборникът Молебен канон на …

Zogr_0243.xml

Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400 1

Молебен канон към св. Богородица при скръб и притеснение

Zogr_0400.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр. 392 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0392.xml

Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1796 г., Зогр. 388 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0388.xml

Молебни канони от XIX век, Зогр. 386 1

Молебен канон към св. Богородица.

Zogr_0386.xml

Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1890 г., Зогр. 361 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0361.xml

Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 353 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0353.xml

Молебни канони и акатисти от 70-80-те г. на XVIII век, Зогр. 347 1

Молебен канон към св. Богородица (на 8-ми глас)…

Zogr_0347.xml

Молебни канони към св. Богородица и към св. Георги от 1897 г., Зогр. 346 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0346.xml

Молебен канон към св. Богородица от 1939 г., Зогр. 325 1

Молебен канон към св. Богородица на глас 8-ми от монах Теостирикт…

Zogr_0325.xml

Молебни канони от 1897 и 1901 г., Зогр. 324 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0324.xml

Богослужебен сборник от XIX век (конволют), Зогр. 383 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0383.xml

Молебен канон и Акатист на св. Богородица. Молитви преди сън от XIX в. (конволют), Зогр. 377 1

Молебен канон към св. Богородица

Zogr_0377.xml