Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Слова със Стишен пролог от втората половина на XVII век и Избрани полиелейни псалми от края на XVI век (конволют), Зогр. 130 1

… Слова и стишни проложни четива. Включен и един препис на „За буквите“ на …

Zogr_0130.xml