Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Празничен миней за февруари-август от началото на XVI век, Зогр. 99 1

Празничен миней за февруари-август. От славянските светци е включен св. …

Zogr_0099.xml

Празничен миней от третата четвърт на XV век, Зогр. 98 1

Празничен миней. От славянските светци е включена само …

Zogr_0098.xml

Октоих възкресен (I–VIII гл.), Празничен миней, Триод постен и цветен от първата половина на XV век, Зогр. 63 1

… възкресен за I–VIII глас, Миней празничен, …

Zogr_0063.xml

Празничен миней от 1935 г., Зогр. 296 1

Празничен миней. Съдържа бденни служби, част от които не са поместени в руските печатни минеи. Паримиите на всички служби са само маркирани. При някои служби не е отбелязана Малката вечерня. …

Zogr_0296.xml

Празничен миней за декември-август от началото на XV век, Зогр. 213 1

Празничен миней

Zogr_0213.xml

Празничен миней за цялата църковна година от втората четвърт на XVI век, Зогр. 207 1

Празничен миней. Включва и службата за св. …

Zogr_0207.xml