Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Духовна грамота на св. Димитър Ростовски от 1824 г., Зогр. 375 1

Духовна грамота (завещание) на св. …

Zogr_0375.xml