Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Паренезис на Ефрем Сирин от средата на XIV век и Четириевангелие от началото на XVI век (конволют), Зогр. 101 1

Паренезис на …

Zogr_0101.xml