Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Стишен пролог за цялата година от началото на XVI век, Зогр. 47 1

… . Съдържа наред с другите произведения Житието на св. Климент Охридски от …

Zogr_0047.xml