Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Последование на изменяемите текстове в литургията от 1793 г., Зогр. 330 1

Задостойници на Господските и Богородичните празници

Zogr_0330.xml

Богослужебен сборник от XIX век (конволют), Зогр. 383 1

Задостойници за Господските и Богородичните празници през годината от Рождество Христово до Въведение

Zogr_0383.xml