Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109 1

Слово за желаещите да се покръстят и за притчата за лозовата клонка

Zogr_0109.xml