Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Сборник канонически от XIX век, Зогр. 307 1

Апостолските правила (85) с тълкуванията на Алексий Аристин. (Глава 1)…

Zogr_0307.xml