Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Последование на Панагията от 1851 г., Зогр. 378 1

Последование на Панагията

Zogr_0378.xml

Последованиe на Панагията от 1951 г., Зогр. 335 1

Последование на Панагията

Zogr_0335.xml

Последования на панагията от 1851 г., Зогр. 327 1

Последования на Панагията

Zogr_0327.xml

Последование на панагията от 1891–1894 и 1848 г. (конволют), Зогр. 314 1

Последование на Панагията и …

Zogr_0314.xml