Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Синтагма на Матей Властар от началото на XV век, Зогр. 92 1

Синтагма на …

Zogr_0092.xml

Синтагма на Матей Властар с добавки от 1781 г., Зогр. 8 1

Синтагма на …

Zogr_0008.xml