Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Шестоднев на Йоан Златоуст и минеен панигирик от последната третина на XIV в., Зогр. 19 1

Слово за полагане на ризата на Богородица във Влахерна

Zogr_0019.xml