Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400 1

Молитва срещу болести по воловете и добитъка

Zogr_0400.xml