Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служба за Покров Богородичен и Акатист на св. Георги от третата четвърт на XVII и края на XVIII век, Зогр. 255 1

Служба за Покров Богородичен, …

Zogr_0255.xml