Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Сборник от първата четвърт на XIX век, Зогр. 250 1

… и Лекарственик

Zogr_0250.xml