Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молитвеник от XIX век, Зогр. 392 1

Молитва към св. ап. Йоан Богослов

Zogr_0392.xml

Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301 1

Молитва към св. ап. Йоан Богослов…

Zogr_0301.xml