Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г., Зогр. 25 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0025.xml

Четириевангелие от средата на XIV век, Зогр. 24 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0024.xml

Четириевангелие от третата четвърт на XVI век, Зогр. 21 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0021.xml

Четириевангелие от края на XVI век, Зогр. 18 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0018.xml

Четириевангелие на дяк Симон от 1567 г, Зогр. 17 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0017.xml

Четириевангелие от последната четвърт на XVI век, Зогр. 15 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0015.xml

Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 12 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0012.xml

Четириевангелие и Апостол от 50-те години на XIV в., Зогр. 6 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0006.xml

Четириевангелие от 70-те г. на XVI век, Зогр. 33 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0033.xml

Четириевангелие на поп Лука от 1550 г., Зогр. 30, РНБ F.I.598 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0030.xml

Четириевангелие от първата четвърт на XVI в., Зогр. 29 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0029.xml

Четириевангелие на поп Петър от 1543 г., Зогр. 28 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0028.xml

Четириевангелие от 60-те години на XVI век, Зогр. 27 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0027.xml

Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г., Зогр. 26 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0026.xml

Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 36 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0036.xml

Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 40 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0040.xml

Четириевангелие от 1562 г., Зогр. 38 1

Евангелие от св. еванг. Лука

Zogr_0038.xml