Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молитвеник от XIX век, Зогр.394 1

Последование при изход на душата от тялото

Zogr_0394.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр. 391 1

Последование при изхода на душата

Zogr_0391.xml

Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301 1

Последование на изход души от тела (част)…

Zogr_0301.xml