Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1 1

Мъчение на св. Климент папа Римски

Zogr_0094.xml

Шестоднев на Йоан Златоуст и минеен панигирик от последната третина на XIV в., Зогр. 19 1

Мъчение на Климент папа Римски

Zogr_0019.xml