Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107 1

Хомилия I върху Евангелието от св. еванг. Йоан

Zogr_0107.xml