Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Четириевангелие от XV век, Зогр. 219 1

… . Съдържа и Богородичния акатист (част) – л. 56r–56v. Указания за евангелските четива през цялата година. Прокимени възкресни за 8 гласа.…

Zogr_0219.xml

Молебни канони и акатисти от 70-80-те г. на XVIII век, Зогр. 347 1

Акатист за св. Богородица (на 8-ми глас)…

Zogr_0347.xml

Патерик азбучен и Акатист на св. Богородица ит XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 317 1

Акатист за св. Богородица.…

Zogr_0317.xml

Акатист на св. Богородица от XIX век, Зогр. 381 1

Акатист на св. Богородица

Zogr_0381.xml

Молебен канон и Акатист на св. Богородица. Молитви преди сън от XIX в. (конволют), Зогр. 377 1

Акатист на св. Богородица

Zogr_0377.xml

Богослужебен сборник от третата четвърт на XVII век, Зогр. 148 1

… Съдържа служби, молитви и канони, Богородичен акатист. Включва и Параклис на …

Zogr_0148.xml