Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Апостол от 1630 г., Зогр. 7 1

Апостолски деяния и послания с добавки…

Zogr_0007.xml

Четириевангелие и Апостол от 50-те години на XIV в., Зогр. 6 2

… и Апостол

Апостолски деяния и послания

Zogr_0006.xml