Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней за юни-август от 1392 г., Зогр. 115 1

Миней за юни-август. Съдържанието на ръкописа е важно с оглед на възприемането на Йерусалмския типик от българска църква. Съдържа стихири и канони за цялата година и служби от 15 юни до 3 август.…

Zogr_0115.xml