Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Шестоднев на Йоан Златоуст и минеен панигирик от последната третина на XIV в., Зогр. 19 1

Мъчение на свв. Варвара и Юлиания

Zogr_0019.xml