Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109 1

Похвално слово за Отсичане главата на Йоан Кръстител и Предтеча

Zogr_0109.xml