Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Благодарствена служба за св. Богородица от 1894 г., Зогр. 348 1

Благодарствена служба за св. Богородица за избавянето на …

Zogr_0348.xml

Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318 1

Благодарствена служба на св. Богородица за избавянето на Св. Гора

Zogr_0318.xml