Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Стишен пролог за цялата година от началото на XVI век, Зогр. 47 1

Стишен пролог за цялата година. Съдържа наред с другите произведения …

Zogr_0047.xml