Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Богослужебен сборник от 1860 и 1892 г., Зогр. 396 1

Всекидневна изповедна молитва

Zogr_0396.xml