Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней за януари от втората четвърт на XVII век, Зогр. 76 1

Миней за януари

Zogr_0076.xml

Миней за януари от средата на XIV век, Зогр. 35 1

Миней за януари

Zogr_0035.xml